ЗАПЛАТА

в плик

Калкулатор на загубите

вашата загуба:

майчинство

За целия период от 280 дни

0.00лв.

болнични

За период от 10 години

0.00лв.

обезщетение при безработица

еднократно

0.00лв.

пенсия

За период от 22 години

0.00лв.

за следващите 30 години ще загубите най-малко

0.00лв.

бъдете разумни и не допускайте това

Защо заплатата в плик да е лошо явление?

Само по себе си плащането и получаването на заплата в брой или в плик не е непременно неправилно. Проблем е плащането на осигурителни вноски и данъци върху по-нисък от действителния размер на трудовото възнаграждение.  Потърпевши от това са всички, тъй като от този ресурс се изплащат болничните, т. нар. „майчински“, както и обезщетенията за безработица. От постъпленията от данъци и осигурителни вноски се плащат и здравните услуги, както и пенсиите на хората, достигнали достойна възраст, в която е трудно да се издържат с работа.

Неплащането на данъци и осигуровки ощетява цялото общество, тъй като се ограничават средствата за адекватно финансиране на здравеопазване, образование, пенсионна система, сигурност на гражданите.

А какво мога да направя аз?

подай сигнал!

0700 18 700 – телефон на НАП, ако:

- Ви осигуряват на по-ниска заплата от реалната;

0700 17 670 – телефон на Инспекция по труда:

- ако работите без трудов договор;

- официално работите на 4 часов работен ден, но в действителност много повече;

- ако са нарушени условията на труд;

Подай сигнал

провери как те осигуряват

Проверете с услугата „Справка за осигурителен доход“ с ПИК или КЕП, достъпна в Портала за електронни услуги на НАП.

Персоналният идентификационен код е 12-цифров и дава достъп на клиентите на НАП до множество електронни услуги.

Можеш да поискаш ПИК от всеки офис на НАП! Научете повече в сайта на приходната агенция

 

 

какво губя, когато приемам да взема заплата в плик?